Παρελκόμενα

PR Eclipse Proximity Reader
Eclipse Proximity Αναγνώστης με 4 πλήκτρα για οπλισμό/αφοπλισμο
Eclipse8 TELETEK ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ GRADE2 EN50131
Πλακέτα συναγερμού με 6 + 2 προγραμματιζόμενες ζώνες
Eclipse16 TELETEK ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ GRADE2 EN50131
Πλακέτα συναγερμού με 16 προγραμματιζόμενες ζώνες στην κεντρική πλακέτα χωρίς διπλασιασμό
Eclipse32 TELETEK ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ GRADE2 EN50131
Πλακέτα συναγερμού με 8 (με διπλασιασμό 16 ζώνες) έως 32 προγραμματιζόμενες ζώνες
EXP8 Eclipse TELETEK
Ενσύρματη επέκταση 8 πλήρους προγραμματιζόμενων ζωνών
PGM8 Eclipse TELETEK
Ενσύρματη επέκταση 8 εξόδων
EXP8 PS Eclipse TELETEK
Ενσύρματη επέκταση 8 πλήρους προγραμματιζόμενων ζωνών με Τροφοδοτικό 1,5Α
PGM8 PS Eclipse TELETEK
Ενσύρματη επέκταση 8 εξόδων με Τροφοδοτικό 1,5Α
EclipseVD TELETEK
Τηλεφωνητής για Eclipse πίνακες, με Ελληνικό μενού για χρήστη
Eclipse GPRS SIMPLE TELETEK
Εξάρτημα επικοινωνίας GPRS για σειριακή σύνδεση
AJAX GPRS TELETEK
Εξάρτημα επικοινωνίας GPRS για σύνδεση στο BUS
ARGUS GSM (Universal) TELETEK
Μονάδα επικοινωνίας GSM συμβατή με όλους τους πίνακες συναγερμού
B12 SensoMAG TELETEK
Βάση 12V με έξοδο ρελέ και AUTORESET
SP-1
Πλαστικό μπουτόν πανικού με κλειδί επαναφοράς
SP-2
Πλαστικό μπουτόν πανικού
BRAVO GPRS TELETEK
Εξάρτημα επικοινωνίας GPRS
BRAVO PSTN TELETEK
Επέκταση επικοινωνίας για ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ σταθερής τηλεφωνίας για BRAVO πίνακες
BRAVO PSTN VD TELETEK
Επέκταση επικοινωνίας για ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ και τηλεφωνητής σταθερής τηλεφωνίας για BRAVO πίνακες
BRAVO MOUT TELETEK
Ενσύρματη επέκταση 8 εξόδων