BRAVO PSTN VD TELETEK


BRAVO PSTN VD TELETEK.

  • Επέκταση επικοινωνίας για ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ και Τηλεφωνητής σταθερής τηλεφωνίας για BRAVO πίνακες.
  • 2 τηλεφωνικοί αριθμοί
  • SIA –CID πρωτόκολλα – Απευθείας ενημέρωση στον χρήστη
  • 2GB microSD Card
  • Ελληνικό μενού για χρήστη.