EXP8 PS Eclipse TELETEK


EXP8 PS Eclipse TELETEK

  • Τροφοδοτικό 1,5Α
  • Ενσύρματη επέκταση 8 πλήρους προγραμματιζόμενων ζωνών
  • 16 στον Eclipse32 με διπλασιασμό
  • 1   προγραμματιζόμενη   έξοδο
  • Σύνδεση με τον πίνακα μέσω BUS
  • Τοποθέτηση σε κουτί (PB-U-S - TRS)