Πίνακες ελέγχου - Πληκτρολόγια


SET Εclipse8 + LED8
Πίνακας με 6 + 2 προγραμματιζόμενες ζώνες και πληκτρολόγιο LED με πλήκτρα σιλικόνης
SET Eclipse8 + LED32 PROXΙΜΙΤΥ
Πίνακας με 6 + 2 προγραμματιζόμενες ζώνες και πληκτρολόγιο LED με πλήκτρα σιλικόνης
SET Eclipse8 + LCD32
Πίνακας με 6 + 2 προγραμματιζόμενες ζώνες και πληκτρολόγιο LED με πλήκτρα σιλικόνης
SET Eclipse8 + LCD32S
Πίνακας με 6 + 2 προγραμματιζόμενες ζώνες και πληκτρολόγιο Αφής (Sensitive Buttons)
SET Eclipse16 + LED16A
Πίνακας με 16 προγραμματιζόμενες ζώνες στην κεντρική πλακέτα χωρίς διπλασιασμό και πληκτρολόγιο LED με πλήκτρα σιλικόνης
SET Eclipse16 + LCD32 PROXIMITY
Πίνακας με 16 προγραμματιζόμενες ζώνες στην κεντρική πλακέτα χωρίς διπλασιασμό και πληκτρολόγιο LcD με πλήκτρα σιλικόνης
SET Eclipse16 + LCD32
Πίνακας με 16 προγραμματιζόμενες ζώνες στην κεντρική πλακέτα χωρίς διπλασιασμό και πληκτρολόγιο LcD με πλήκτρα σιλικόνης
SET Eclipse16 + LCD32S PROXIMITY
Πίνακας με 16 προγραμματιζόμενες ζώνες στην κεντρική πλακέτα χωρίς διπλασιασμό και Lcd Πληκτρολόγιο Αφής (Sensitive Buttons)
SET Eclipse16 + LED32
Πίνακας με 16 προγραμματιζόμενες ζώνες στην κεντρική πλακέτα χωρίς διπλασιασμό και πληκτρολόγιο LED με πλήκτρα σιλικόνης
SET Eclipse32& LCD32
Πίνακας με 32 προγραμματιζόμενες ζώνες στην κεντρική πλακέτα και πληκτρολόγιο LcD με πλήκτρα σιλικόνης
SET Eclipse32 + LCD32S PROX
Πίνακας με 32 προγραμματιζόμενες ζώνες στην κεντρική πλακέτα και Lcd Πληκτρολόγιο Αφής (Sensitive Buttons)
SET Eclipse32 + LED32
Πίνακας με 32 προγραμματιζόμενες ζώνες και πληκτρολόγιο LED με πλήκτρα σιλικόνης