Πίνακες ελέγχου - Πληκτρολόγια

SET Εclipse8 + LED8
Πίνακας με 6 + 2 προγραμματιζόμενες ζώνες και πληκτρολόγιο LED με πλήκτρα σιλικόνης
SET Eclipse8 + LCD32 / PROXIMITY
Πίνακας με 6 + 2 προγραμματιζόμενες ζώνες και πληκτρολόγιο LCD (με πλήκτρα σιλικόνης ) με προαιρετική δυνατότητα πρόσβασης χωρίς κωδικό
SET Eclipse8 + LCD32S PROXIMITY
Πίνακας με 6 + 2 προγραμματιζόμενες ζώνες και πληκτρολόγιο Αφής (Sensitive Buttons) με ενσωματομένο καρταναγνώστη για πρόσβαση χωρίς κωδικό
SET Eclipse16 + LED16A
Πίνακας με 16 προγραμματιζόμενες ζώνες στην κεντρική πλακέτα χωρίς διπλασιασμό και πληκτρολόγιο LED με πλήκτρα σιλικόνης
SET Eclipse16 + LCD32 / PROXIMITY
Πίνακας με 16 προγραμματιζόμενες ζώνες στην κεντρική πλακέτα χωρίς διπλασιασμό και πληκτρολόγιο LCD (με πλήκτρα σιλικόνης) με προαιρετική δυνατότητα πρόσβασης χωρίς κωδικό
SET Eclipse16 + LCD32S PROXIMITY
Πίνακας με 16 προγραμματιζόμενες ζώνες στην κεντρική πλακέτα χωρίς διπλασιασμό και Lcd Πληκτρολόγιο Αφής (Sensitive Buttons) με ενσωματωμένο καρταναγνώστη για πρόσβαση χωρίς κωδικό
SET Eclipse32& LCD32
Πίνακας με 32 προγραμματιζόμενες ζώνες στην κεντρική πλακέτα και πληκτρολόγιο LCD (με πλήκτρα σιλικόνης) με προαιρετική δυνατότητα πρόσβασης χωρίς κωδικό
SET Eclipse32 + LCD32S PROX
Πίνακας με 32 προγραμματιζόμενες ζώνες στην κεντρική πλακέτα και LCD Πληκτρολόγιο Αφής (Sensitive Buttons) με ενσωματωμένο καρταναγνώστη για πρόσβαση χωρίς κωδικό