Σειρήνες εξωτ. - εσωτ.

SR105 TELETEK
Εσωτερική σειρήνα 105 dB/ 1 m
SR300-B TELETEK
Αυτόνομη εξωτερική σειρήνα μονού πιεζοηλεκτρικού μεγαφώνου
SR400 TELETEK
Αυτόνομη εξωτερική σειρήνα μονού πιεζοηλεκτρικού μεγαφώνου