Σειρήνες εξωτ. - εσωτ.

Απαραίτητες για κάθε σύστημα συναγερμού είναι οι σειρήνες για την άμεση ειδοποίησή μας. Χωρίζονται σε εξωτερικές, εσωτερικές, αυτοπροστατευόμενες και θωρακισμένες.

RG-100 OUTDOOR SIREN
Σειρήνα εξωτερικού χώρου 120dB
L&L-103
Σειρήνα piezo εσωτερικού χώρου 110dB