Σειρήνες εξωτ. - εσωτ.


Απαραίτητες για κάθε σύστημα συναγερμού είναι οι σειρήνες για την άμεση ειδοποίησή μας. Χωρίζονται σε εξωτερικές, εσωτερικές, αυτοπροστατευόμενες και θωρακισμένες.

RG-100 OUTDOOR SIREN
Σειρήνα εξωτερικού χώρου 120dB
SR300-B
Σειρήνα εξωτερικού χώρου 105dB
SR105B
Σειρήνα piezo εσωτερικού χώρου 65dB.
L&L-103
Σειρήνα piezo εσωτερικού χώρου 110dB