Φωτοβολταϊκά πάρκα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολτα'ι'κά πάρκα) λόγω του μεγάλου κόστους εγκατάστασης και της μεγάλης επικινδυνότητας χρίζουν ιδιαίτερης ασφάλειας και απομακρυσμένης επιτήρησης.

Συστήματα ασφαλείας
Συστήματα ασφαλείας και επιτήρησης φωτοβολταϊκών πάρκων