Υπηρεσίες ασφαλείας

Οι υπηρεσίες φύλαξης και άμεσης επέμβασης είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της σημερινής μας ζωής προσφέροντας απαραίτητες υπηρεσίες για εμάς τα προσφιλή μας πρόσωπα και την περιουσία μας.

Κέντρο λήψης σημάτων
24ωρη παρακολούθηση συστημάτων συναγερμού
Άμεση επέμβαση
Αποστολή περιπολικού κατόπιν λήψης συναγερμού από σύστημα συνδεδεμένο στο Κέντρο λήψης Σημάτων (ΚΛΣ)