Υπέρυθροι ανιχνευτές

QD40 QUAD TITAN TELETEK
Ψηφιακός υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης (με ψηφιακή επεξεργασία)
DL TITAN TELETEK
Ψηφιακός υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης (με ψηφιακή επεξεργασία) Απόσταση κάλυψης έως 15 μέτρα με γωνία 90o
AG TITAN TELETEK
Υπέρυθρος παθητικός ανιχνευτής κίνησης Απόσταση κάλυψης έως 12 μέτρα με γωνία 90o
MW TITAN TELETEK MICROWAVE
Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας μικροκυματικός MW και υπέρυθρος PIR
MW AM TITAN TELETEK MICROWAVE & ANTIMASKING
Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας μικροκυματικός MW και υπέρυθρος PIR, Λειτουργίες antimasking και antispray
GB TITAN TELETEK ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ & ΘΡΑΥΣΗΣ
Διπλής τεχνολογίας ανιχνευτής θραύσης τζαμιού και υπέρυθρος
GBD 10 TELETEK ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ
Ανιχνευτής θραύσης τζαμιού με αναλογική ανάλυση συχνότητας και έντασης
GBD 20 TELETEK ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ
Ανιχνευτής θραύσης τζαμιού με ανάλυση ψηφιακής συχνότητας