Περιμετρική προστασία

Οι εξωτερικοί ανιχνευτές και οι εξωτερικές δέσμες είναι περιφερειακά ενός συστήματος συναγερμού, που στις μέρες μας θεωρούνται τα πλέον απαραίτητα γιατί αυτά καλούνται να μας ειδοποιήσουν όταν κάποιος προσπαθήσει να παραβιάσει τον χώρο μας ενώ εμείς είμαστε μέσα στο σπίτι μας. Χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες ανάλογα με το τι απαιτήσεις έχει ο χώρος μας, και πώς πρέπει να τον προστατεύσουμε.

SIRSEN OUTGATE
Ανιχνευτής τεχνολογίας κουρτίνας
SIRSEN PYRO
Υπέρυθρος ανιχνευτής κουρτίνας
HORIZONTAL SIRSEN
οριζόντιο κάλυπτρο
VERTICAL SIRSEN
κάθετο κάλυπτρο
RGT-60F
Συγχρονισμένο διπλό φωτοκύτταρο εμβέλιας 60m
RGT-100F
Συγχρονισμένο διπλό φωτοκύτταρο εμβέλειας 100m
RGE-250F
Συγχρονισμένο τριπλό φωτοκύτταρο εμβέλειας 250m με έλεγχο ευαισθησίας