PGM8 PS Eclipse TELETEK


PGM8 PS Eclipse TELETEK

  • Τροφοδοτικό 1,5Α
  • Ενσύρματη επέκταση 8 εξόδων
  • Σύνδεση με τον πίνακα μέσω BUS
  • Τοποθέτηση σε κουτί (PB-U-S - TRS)