Πίνακες

MAG2P TELETEK ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Συμβατικός πίνακας συναγερμού φωτιάς
MAG4P TELETEK ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Συμβατικός πίνακας συναγερμού φωτιάς
MAG8P TELETEK ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Συμβατικός πίνακας συναγερμού φωτιάς
MAG8PLUS TELETEK ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Συμβατικός πίνακας συναγερμού φωτιάς
AS1 15V-3A
Αυτόνομο τροφοδοτικό επιτοίχιας στερέωσης
FP 202
Πίνακας πυρασφάλειας 2 ζωνών 24V