Επεκτάσεις

REDUNDANT NETWORK MODULE TELETEK
Επέκταση δικτυακής διασύνδεσης μέχρι 32 πίνακες Simpo – Iris
SIMPO TTE TELETEK ADDRESSABLE
Επέκταση βρόχου
IRIS TTE TELETEK ADDRESSABLE
Επέκταση βρόχου
IRIS SS TELETEK ADDRESSABLE
Επέκταση βρόχου
SensoIRIS MCP-150 TELETEK ADDRESSABLE
ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
SensoIRIS MIO22 TELETEK ADDRESSABLE
Μονάδα, δύο (2) αναλογικών εισόδων και δύο (2) εξόδων ρελέ τοποθετημένη σε μικρό πλαστικό κουτί
SensoIRIS MIO04 TELETEK ADDRESSABLE
Μονάδα, τεσσάρων (4) εξόδων ρελέ τοποθετημένη σε μικρό πλαστικό κουτί (IP40)
SensoIRIS MIO40 TELETEK ADDRESSABLE
Μονάδα, τεσσάρων (4) αναλογικών εισόδων τοποθετημένη σε μικρό πλαστικό (IP40) κουτί
SensoIRIS MOUT TELETEK ADDRESSABLE
Μονάδα, μιας (1) εξόδου ρελέ συμβατικών σειρήνων πυρανίχνευσης, μιας (1) εισόδου εξωτερικού τροφοδοτικού, σε μικρό πλαστικό κουτί (IP40)
SensoIRIS MOUT240 TELETEK ADDRESSABLE
Μονάδα, μιας (1) εξόδου ρελέ 240VAC, σε μικρό πλαστικό κουτί (IP40)
SensoIRIS MC-Z TELETEK ADDRESSABLE
Μονάδα, μιας (1) ζώνης έως 32 συμβατικών πυρανιχνευτών, με έλεγχο διακοπής και βραχυκυκλώματος της ζώνης, σε μικρό πλαστικό κουτί (IP40)
SensoIRIS MISO TELETEK ADDRESSABLE
Μονάδα, απομονωτή βρόχου σε περίπτωση προβλήματος με αυτόματη επαναφορά στην αποκατάσταση, σε μικρό πλαστικό κουτί (IP40)
SensoIRIS MINP TELETEK ADDRESSABLE
Μονάδα, μιας (1) αναλογικής εισόδου κατάστασης