Κάμερες Ασφαλείας – Συστήματα παρακολούθησης CCTV

Η συγκεκριμένη κατηγορία συστημάτων ασφαλείας παρουσιάζει μια σειρά από καταγραφικά, κάμερες ασφαλείας και λύσεις για την επιτήρηση, παρακολούθηση και καταγραφή όλων των χώρων για τους οποίους επιβάλλεται μεγαλύτερος βαθμός ασφαλείας.

Σήμερα είναι -περισσότερο από ποτέ- επιτακτική η ανάγκη να εφαρμόζονται τέτοιες λύσεις σε διάφορους χώρους, είτε πρόκειται για επαγγελματικούς ή βιοτεχνικούς χώρους και οικίες είτε για μονάδες φωτοβολταϊκών πάρκων ή άλλου είδους σημεία.

Οι κάμερες ασφαλείας και τα κλειστά κυκλώματα CCTV που διαθέτουμε στην RGalarm έχουν ως βασικό στόχο καταρχήν την αποτροπή και εν συνεχεία την τήρηση των αρχείων που μας βοηθούν να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα, προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένη γνώση για τους κινδύνους από τους οποίους πρέπει να προστατεύουμε την ζωή και την περιουσία μας.