Καλώδιο 8c


Καλώδιο επικασσιτερωμένο ειδικό για συστήματα ασφαλείας.