Σειρήνες

SensoIRIS WSST TELETEK ADDRESSABLE
Επιτοίχια σειρήνα με φλας.
SensoIRIS WS TELETEK ADDRESSABLE
Επιτοίχια σειρήνα με φλας.
SensoIRIS BSST TELETEK ADDRESSABLE
Επιτοίχια σειρήνα με φλας και βάση για πυρανιχνευτή (T110, S130, M140).
SensoIRIS WSOU TELETEK ADDRESSABLE
Επιτοίχια σειρήνα
SensoIRIS BSOU TELETEK ADDRESSABLE
Επιτοίχια σειρήνα και βάση για πυρανιχνευτή (T110, S130, M140)
SensoIRIS WSST IS TELETEK ADDRESSABLE
Επιτοίχια σειρήνα με φλας.
SensoIRIS WS IS TELETEK ADDRESSABLE
Επιτοίχια σειρήνα με φλας.
SensoIRIS BSST IS TELETEK ADDRESSABLE
Επιτοίχια σειρήνα με φλας και βάση για πυρανιχνευτή (T110, S130, M140).
SensoIRIS WSOU IS TELETEK ADDRESSABLE
Επιτοίχια σειρήνα
SensoIRIS BSOU IS TELETEK ADDRESSABLE
Επιτοίχια σειρήνα και βάση για πυρανιχνευτή (T110, S130, M140).