Πίνακες

OBSERVER TELETEK
Το OBSERVER είναι λογισμικό για την διασύνδεση των πινάκων IRIS και Simpo
REPEATER TELETEK
Το Repeater Teletek είναι πληκτρολόγιο - επαναλήπτης με πλήρη χειρισμό των πινάκων
SIMPO 1LTELETEK
ΠΙΝΑΚΑΣ ADDRESSABLE ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Έως 2 βρόχους, 16 ζώνες
IRIS 1L TELETEK
ΠΙΝΑΚΑΣ ADDRESSABLE ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Έως 4 βρόχους, 96 ζώνες