Καλώδιο 6c


Καλώδιο επικασσιτερωμένο ειδικό για συστήματα ασφαλείας.