Πληκτρολόγια

hi-Tech Touch Black
Πληκτρολόγιο LCD με τεχνολογία αφής (P0810331)
hi-tech Touch White
Πληκτρολόγιο LCD με τεχνολογία αφής (P0810330)
hi-Tech Proxy
Πλακέτα καρταναγνώστη για το Hi-Tech Touch πληκτρολόγιο (P0810335)