Ανιχνευτές κίνησης

DisCover Mask 12
Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας εμβέλειας 12m (P1200666A)
DisCover MASK 12
Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας εμβέλειας 12m (P1200666B)
DisCover MASK 25
Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας εμβέλειας 25m (P1200668A)
DisCover PRO
Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας με δυνατότητα ρύθμισης μέσω Η/Υ (P1200669)
Twist LITE
Βάση στήριξης για τα DisCover MASK & DisCover PRO (P1800055)
DisCover Link
Καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ και λογισμικό DisCover Start (P1800054)