Ανιχνευτές

SensoIRIS T110 TELETEK ADDRESSABLE
Θερμικός πυρανιχνευτής.
SensoIRIS S130 TELETEK ADDRESSABLE
Ορατού καπνού πυρανιχνευτής.
SensoIRIS M140 TELETEK ADDRESSABLE
Θερμικός και ορατού καπνού ανιχνευτής
SensoIRIS T110IS TELETEK ADDRESSABLE
Θερμικός πυρανιχνευτής με απομονωτή
SensoIRIS S130IS TELETEK ADDRESSABLE
Ορατού καπνού πυρανιχνευτής με απομονωτή
SensoIRIS M140IS TELETEK ADDRESSABLE
Θερμικός και ορατού καπνού ανιχνευτής με απομονωτή
SensoIRIS GAS TELETEK ADDRESSABLE
Ανιχνευτής LNG & LPG
SensoIRIS B124 TELETEK ADDRESSABLE
ΒΑΣΗ ADDRESSABLE ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
DB SensoMAG TELETEK
Βάση για πρόσθετο χώρο συνδεσμολογίας
Senso IRIS MC-D TELETEK ADDRESSABLE
Βάση για χρήση των συμβατικών πυρανιχνευτών της σειράς SensoMAG σε addressable σύστημα
FRL-1 TELETEK ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΩΤΙΑΣ
Ενδεικτικό φωτιάς που παρέχεται για την οπτική ένδειξη ανιχνευτών