Ανιχνευτές

F10 SensoMAG TELETEK
Θερμικός πυρανιχνευτής σταθερού θερμικού ορίου 60ο C
R20 SensoMAG TELETEK
Θερμοδιαφορικός πυρανιχνευτής, κλάση A1/R
S30 SensoMAG TELETEK
Οπτικός πυρανιχνευτής με ενεργοποίηση για καθαρισμό
M40 SensoMAG TELETEK
Οπτικός και θερμοδιαφορικός (κλάση A1/R) πυρανιχνευτής
B24 SensoMAG TELETEK
Βάση για όλους τους συμβατικούς πυρανιχνευτές SensoMAG.
B24D SensoMAG TELETEK
Βάση με ενσωματωμένη δίοδο για λειτουργιά της ζώνης ακόμα και αν αφαιρεθεί πυρανιχνευτής από την βάση του.
B24RD SensoMAG TELETEK
Βάση με ενσωματωμένη δίοδο και αντίσταση για λειτουργιά της ζώνης ακόμα και αν αφαιρεθεί πυρανιχνευτής από την βάση του
B12 SensoMAG TELETEK
Βάση 12V με έξοδο ρελέ για συστήματα συναγερμού
DB SensoMAG TELETEK
Βάση για πρόσθετο χώρο συνδεσμολογίας
50R FIRERAY TELETEK
Δέσμη ορατού καπνού με ακτίνα δράσης 5 έως 50 μέτρα
100R FIRERAY TELETEK
Δέσμη ορατού καπνού με ακτίνα δράσης 20 έως 100 μέτρα