Καρταναγνώστες

STAR-505R
Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με πληκτρολόγιο και κάρτα
STAR-FINGER 007
Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με πληκτρολόγιο, κάρτα προσέγγισης και αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος
ICON-100
Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με κάρτα προσέγγισης
ITDC
Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με κάρτα προσέγγισης
STAR-RFK-101
Αναγνώστης και πληκτρολόγιο Access Control με κάρτα προσέγγισης
STAR-RF-TINY
Αναγνώστης Access Control με κάρτα προσέγγισης
STAR-RF-30
Αναγνώστης Access Control με κάρτα προσέγγισης
STAR-RF-70
Αναγνώστης Access Control με κάρτα προσέγγισης
STAR-422
Μετατροπέας RS-422 σε RS-232
NETEYE100SA
Μετατροπέας RS-422/RS-232 σε LAN