Επεκτάσεις

ΜΕ4 TELETEK ΕΠΕΚΤΑΣΗ 4 ΖΩΝΩΝ
Εξάρτημα επέκτασης 4 ζωνών για πίνακα συναγερμού MAG8PLUS
MS4 TELETEK ΕΠΕΚΤΑΣΗ 4 ΕΞΟΔΩΝ
Εξάρτημα επέκτασης 4 εξόδων σειρήνας για πίνακα συναγερμού MAG8PLUS
MR8 TELETEK
Εξάρτημα ρελέ για πίνακα συναγερμού MAG8PLUS
MCP50 TELETEK ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
Κομβίο αναγγελίας φωτιάς με ένδειξη LED.
FRL-1 TELETEK ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΩΤΙΑΣ
Ενδεικτικό φωτιάς που παρέχεται για την οπτική ένδειξη ενός ή περισσότερων αυτόματων ανιχνευτών