Πίνακες ελέγχου

i.Boxer 32-S17
Πίνακας ελέγχου 8 ζωνών επεκτάσιμος έως 32 ζώνες (P0810101)
i.Boxer 64-B32
Πίνακας ελέγχου 8 ζωνών επεκτάσιμος έως 64 ζώνες (P0810102)
i.Boxer 128-B34
Πίνακας ελέγχου 8 ζωνών επεκτάσιμος έως 128 ζώνες (P0810106)
i.Boxer Prog
Λογισμικό τοπικού και απομακρυσμένου προγραμματισμού για τους πίνακες i.Boxer (P0811001)